Ads Top

Ιατρικά και επικίνδυνα απόβλητα σε κάδους της Καλαµαριάς

Της Έλενας Καραβασίλη

Στον Εισαγγελέα απευθύνθηκε µία µητέρα δύο ανήλικων παιδιών, που µένει στην οδό Καλύµνου, στο δεύτερο µεγαλύτερο δήµο της Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε τα όσα καταγγέλλει επώνυµα, «σε κάδο εναπόθεσης αστικών αποβλήτων για ανακύκλωση –απ’ όπου περνάω καθηµερινά για να πάω τα παιδιά µου στο σχολείο- παρατηρείται το τραγικό φαινόµενο να υπάρχουν διασκορπισµένες- χρησιµοποιηµένες σύριγγες, βαµβάκια και άλλα απόβλητα από ιατρικές εργασίες». Μάλιστα, στο επίσηµο έγγραφο, η ίδια προσκοµίζει αποδεικτικές φωτογραφίες των όσων περιγράφει µε γλαφυρό τρόπο.


Όπως επισηµαίνει η καταγγέλλουσα στο επίσηµο έγγραφο που έφτασε στα χέρια του Εισαγγελέα, «τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τρυπηθούν κατά λάθος πεζοί που διέρχονται από το σηµείο, συλλέκτες ανακυκλώσιµων αποβλήτων, πόσο µάλλον τα ασυνόδευτα παιδάκια που τους διακρίνει η περιέργεια, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος να τρυπηθούν αδέσποτα ζώα τα οποία ψάχνουν τροφή µε αποτέλεσµα να µεταφέρουν οπουδήποτε οποιαδήποτε µόλυνση ή ασθένεια. Σας παρακαλώ θερµά για τις δικές σας ενέργειες προκειµένου να σταµατήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία είναι κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την µόλυνση του περιβάλλοντος». Άµεσα κινητοποιήθηκε το τµήµα Περιφερειακής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε τις επόπτριες να ενηµερώνουν επίσηµα ότι «µεταβήκαµε στην οδό Καλύµνου και διενεργήσαµε αυτοψία στην περιοχή, για την διαπίστωση των καταγγελλόµενων τα οποία αφορούν στην ύπαρξη µολυσµατικών αποβλήτων µέσα σε κάδους απορριµµάτων, τα οποία σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα προέρχονται από ιατρικές εργασίες, ενδεχοµένως από ιατρικό εργαστήριο ή ιατρείο αγνώστων λοιπών στοιχείων που βρίσκεται στην εν λόγω περιοχή. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελλόµενα και οι κάδοι βρέθηκαν άδειοι. Προτείνουµε να αποσταλεί έγγραφο προς την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήµου Καλαµαριάς καθώς επίσης και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρακαλούνται στο πλαίσιο της έρευνάς τους στην προαναφερόµενη περιοχή, να µας αποστείλουν τα στοιχεία του ιατρείου ή του ιατρικού εργαστηρίου που θα προκύψουν από αυτή, για περαιτέρω ενέργειες».

Σε επικοινωνία που είχαµε µε το αρµόδιο τµήµα που έκανε τους σχετικούς ελέγχους, µας ενηµέρωσαν πως δεν έχει προκύψει κάτι πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα, ενώ δεν έχουν λάβει ακόµη τα ζητούµενα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

«Τακτικοί έλεγχοι»

Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σοφοκλής Κουρτίδης, τόνισε στην Karfitsa πως υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των ιατρικών αποβλήτων, ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους. «Φυσικά και τέτοιου είδους απόβλητα που περιγράφονται στη σχετική καταγγελία, δεν µπορούν να βρίσκονται στους κάδους απορριµµάτων του δήµου. Ειδικά οι σύριγγες, µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό. Όσα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, τα µολυσµατικά δηλαδή απόβλητα, διαχειρίζονται µε ιδιαίτερο τρόπο και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταλήγουν στα σκουπίδια. Η υπηρεσία µας, κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιεί πολύ τακτικά, ζητάει την πιστοποίηση και συµφωνία της κλινικής / ιατρείου, µε την εκάστοτε ιδιωτική εταιρία που διαχειρίζεται τέτοιου είδους απόβλητα. Κάθε µονάδα που διαχειρίζεται ιατρικά απόβλητα, τα συλλέγει από τα ιατρεία, τα ιατρικά εργαστήρια κ.ο.κ. τα πάει σε αυτόκαυστο και µε πυρόλυση εξουδετερώνεται ότι είναι επικίνδυνο». Ο κ. Κουρτίδης λέει χαρακτηριστικά πως «εµείς κάνουµε τακτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους σε περίπτωση καταγγελίας, προκειµένου να διαπιστώσουµε τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τα απορρίµµατα η κάθε κλινική/ ιατρείο. Υπάρχουν αδειοδοτηµένες, πιστοποιηµένες εταιρείες που συλλέγουν τα απορρίµµατα αυτά και πληρώνονται από τους αντίστοιχους ιδιώτες γιατρούς και κλινικές. Μιλάµε για τα απόβλητα που προκύπτουν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, διαχειρίζονται ακόµη και τα πυρηνικά απόβλητα µε ειδικό τρόπο. Σε περίπτωση που διαπιστώσουµε ελλείψεις όπως για παράδειγµα µπορεί κάποιος να µην έχει χρηµατικό κώδικα, του επισηµαίνουµε ότι πρέπει να ξεχωρίζει χρωµατικά τα απόβλητα κ.ο.κ».

Πρόστιµα και… ποινές

Αναφορικά µε τα πρόστιµα που µπορεί να επιβληθούν σε περίπτωση παραβάσεων ή ελλείψεων από την πλευρά των ιδιωτών γιατρών, ο κ. Κουρτίδης, µιλά για χρηµατικά πρόστιµα, «ακόµα και ποινικές κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν, ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος. Βέβαια, ιδιαίτερα ζητήµατα στη διαχείριση µε την έννοια της παρανοµίας, δεν υπήρξαν στους τακτικούς ελέγχους που πραγµατοποιούµε. Μετά από καταγγελίες, είχαµε διαπιστώσει µικροζητήµατα στη διαχείριση µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων σε νοσοκοµεία. Σηµειώθηκε περιστατικό όπου σύριγγες βρέθηκαν στα οικιακά σκουπίδια. Αυτό έγινε πριν από τρία χρόνια περίπου. Συµµορφώθηκαν φυσικά άµεσα. Σε εκείνη την περίπτωση, µπορεί να είχε γίνει λάθος διαχείριση από εργαζόµενο του νοσοκοµείου». Οι διοικητικές όπως λέει ποινές, ορίζονται από την Υπηρεσία ενώ οι ποινικές ακολουθούν τη δικαστική οδό. «Ελέγχους κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος, παρατηρείται συµµόρφωση κι έτσι δεν είναι συχνά τα περιστατικά κακής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων», καταλήγει ο κ. Κουρτίδης.

Ραδιενεργά και τοξικά; 

Από την πλευρά του ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης του δήµου Καλαµαριάς Στέλιος Φωτόπουλος, ξεκαθάρισε στην Karfitsa ότι «έχουµε πάει επανειληµµένα στη συγκεκριµένη περιοχή και δεν έχουµε εντοπίσει τίποτα. Για τον λόγο αυτόν απαντήσαµε και αρνητικά στην υπηρεσία, ενώ συνεχίζουµε τους ελέγχους. Κι εµάς µας ενδιαφέρουν τέτοια περιστατικά και τα ελέγχουµε διότι αν υπάρχουν τέτοια απόβλητα στους κάδους, δεν µπορούµε να πάµε τα σκουπίδια στη Μαυροράχη, χτυπάει καµπανάκι. Μιλάµε για ιατρικά απόβλητα, που σηµαίνει ότι µπορεί να είναι και ραδιενεργά. Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που συλλέγουν τα συγκεκριµένα απόβλητα γιατί απαγορεύεται να πέσουν στη χωµατερή». Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλης Βλασταράκος σηµειώνει πως «σύµφωνα µε τους νόµους, για όλα τα ζητήµατα της δηµόσιας υγείας, είναι αρµόδιοι οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι της Περιφέρειας. Από εκεί και πέρα, τέτοια ζητήµατα διαχειρίζονται από την γ.γ. Δηµόσιας Υγείας του υπουργείου που κάνει τις σχετικές υποδείξεις, στη συνέχεια αναλαµβάνει ο/η αντίστοιχος/η αντιπεριφερειάρχης δηµόσιας υγείας και οι αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας. Τα ιατρικά απόβλητα µπορεί να δηµιουργήσουν τεράστια ζητήµατα και στη δηµόσια υγεία και στο περιβάλλον, για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες δεν κάνουν απλώς υποδείξεις αλλά αντιµετωπίζουν άµεσα τέτοιου είδους περιστατικά, όποτε και όπου παρατηρούνται αυτά».


πηγη:karfitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.