Ads Top

Τρία σενάρια για τον ΔΟΛ

«Πακέτο» η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων χωρίς τιμή εκκίνησης, στον «αέρα» οι εργαζόμενοι
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας υπολογίζεται να δημοσιευθεί στον Τύπο η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη από τους ειδικούς διαχειριστές, την ελεγκτική Grant Thornton και τη δικηγορική εταιρεία Αγγελίδης. Η διαδικασία του διαγωνισμού και της σύμβασης μεταβίβασης στον νέο ιδιοκτήτη εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα γίνουν γνωστοί με τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, περί τα μέσα Ιουνίου.
Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους διαχειριστές επελέγη η λύση να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΟΛ εν συνόλω (“πακέτο”) και όχι τμηματικά, ωστόσο δεν αποκλείεται η εκποίηση ξεχωριστά του ακινήτου της Χρ. Λαδά.
Στο προηγούμενο διάστημα η Grant Thornton έχει καταγράψει το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας, δηλαδή τα περιουσιακά της στοιχεία που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περί τους 250 τίτλους, ακίνητα -το σημαντικότερο εκ των οποίων αυτό της Χρ. Λαδά-, σχεδόν το σύνολο των μετοχών (μαζί με τη συχνότητα) του Βήμα FM, το 22% του Mega, το ιστορικό αρχείο του ΔΟΛ, συμμετοχές στην εκτυπωτική Ίρις και το πρακτορείο διανομής Άργος, αυτοκίνητα, εξοπλισμό, λογισμικά κ.ά.
Το ενεργητικό του ΔΟΛ θα εκποιηθεί χωρίς τα χρέη, τα οποία θα πληρωθούν κατά το δυνατόν από το τίμημα που θα καταβάλει ο αγοραστής. “Ελάχιστο τίμημα”, σύμφωνα με τον νόμο Δένδια (4307/2014), βάσει του οποίου προωθείται η διαδικασία, δεν προβλέπεται. Οι προσφορές είναι ελεύθερες. Από την πρόσκληση υποβολής προσφορών μπορούν να προκύψουν τρία σενάρια:
* 1ο σενάριο: Να υποβληθεί μία και μοναδική προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται συνέλευση του συνόλου των πιστωτών, δηλαδή τραπεζών, δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων, εργαζομένων και προμηθευτών, οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν θα τη δεχθούν ή όχι. Εάν τη δεχθούν, προχωρεί το σενάριο 2, εάν όχι το σενάριο 3.
2ο σενάριο: Να κατατεθούν περισσότερες προσφορές. Σε αυτή την περίπτωση ο πλειοδότης αγοράζει την επιχείρηση χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των πιστωτών και ολοκληρώνεται η μεταβίβαση στον νέο ιδιοκτήτη.
* 3ο σενάριο: Να μην εμφανιστεί κανένας υποψήφιος αγοραστής. Είναι το χειρότερο σενάριο, καθώς ο ΔΟΛ οδηγείται σε πτώχευση και άμεσα παύουν η έκδοση των εντύπων και η λειτουργία της ιστοσελίδας και του ραδιοφωνικού σταθμού. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν είτε ως σύνολο είτε κομμάτι - κομμάτι. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα.
Στο θετικό σενάριο (1ο και 2ο), βάσει του νόμου Δένδια, ο αγοραστής παίρνει το ενεργητικό της επιχείρησης εκτός των χρεών και χωρίς καμία υποχρέωση να απασχολήσει και να αποζημιώσει το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι απολύονται από τον ειδικό διαχειριστή, ενώ είναι στο χέρι του νέου ιδιοκτήτη να επιλέξει να κρατήσει όλο ή μέρος του προσωπικού, χωρίς όμως ευθύνη για δεδουλευμένες αποδοχές, αποζημιώσεις ή αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις των εργαζομένων από την εταιρεία θα ικανοποιηθούν κατά ένα μέρος από το τίμημα της αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα: από το τίμημα θα λάβουν οι τράπεζες 65%, το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενοι 25% και οι προμηθευτές 10%. Το 25% μοιράζεται αναλογικά, ανάλογα με το ύψος των οφειλών.

πηγή: Αυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.