Ads Top

Η βόμβα στο Κορδελιό... πρωϊνό για τους ΤΕΝΞ: Το τάγμα που παίζει με τη φωτιά [photos]

Το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), το οποίο ανέλαβε την βασική ευθύνη της εξουδετέρωσης της βόμβας στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνει φέτος 43 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με τη σημερινή μορφή του, εδρεύοντας στο Στρατόπεδο «Λγχου (ΜΧ) Καποτά Βασίλειου», στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, στους πρόποδες της Πάρνηθας.
Η απαίτηση για συγκρότηση
Η χώρα μας αποτέλεσε πεδίο πολεμικών αντιπαραθέσεων με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Η κληρονομιά αυτών ήταν ενα τεράστιο πλήθος πυρομαχικών και εκρηκτικών μηχανισμών θαμμένων στην Ελληνική γη, που εγκυμονούσαν μεγάλους κινδύνους για τη ζωή αθώων πολιτών και κυρίως παιδιών, αλλά δημιουργούσαν ισχυρή ανάσχεση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Απέναντι σ’αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα ήταν επιτακτική η ανάγκη συγκρότησης μιας κατάλληλης Μονάδας προκειμένου να αναλάβει το έργο της εκκαθάρισης αυτών των περιοχών.
Το 1954 συγκροτήθηκε με νόμο η Υπηρεσία Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΥΠ.Ε.Ν.Ξ.), αποτελούμενη απο Αξιωματικούς, οπλίτες και πολιτικούς υπαλλήλους, με σκοπό την εκκαθάριση των τοποθετημένων ναρκοπεδίων (Ν/Π) και ύποπτων χώρων (Υ/Χ). Η υπηρεσία αυτή αργότερα μετονομάστηκε σε Διοίκηση Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΔΕΝΞ) και τέλος Νοεμβρίου του 1971 με το Ν.Δ. 1033 συγκροτήθηκε το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) με τη σημερινή μορφή του.
Το ΤΕΝΞ, ως η μοναδική Μονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) που εκτελεί το έργο της εκκαθάρισης, υπάγεται διοικητικά στο ΓΕΣ/ΔΜΧ και επιχειρησιακά στο ΓΕΣ/3º Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ). Η αποστολή της, κοινή στο πόλεμο και στην ειρήνη, οδηγεί στη συγκρότηση της που ανέρχεται σε 749 άνδρες στον πόλεμο και 250 περίπου στην ειρήνη, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τους εμπρός μάχιμους Σχηματισμούς.
Οι εγκαταστάσεις
Η περιήγηση στις εγκαταστάσεις της Μονάδας δημιουργεί την αίσθηση της λιτότητας και του μέτρου, όπως άλλωστε ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του ναρκαλιευτή, που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίζει μόνος του τον κίνδυνο. Η διαβίωση του έφεδρου προσωπικού πραγματοποιείται σε διώροφο κτήριο που το έτος 2006 ανακαινίστηκε πλήρως. Στον πρώτο όροφο λειτουργεί σύγχρονο εστιατόριο και αίθουσα αναψυχής, ενώ στον δεύτερο υπάρχουν τέσσερις θάλαμοι που φέρουν τιμητικά ονόματα νεκρών ναρκαλιευτών.
Το Διοικητήριο στεγάζεται σε κοινό κτήριο με αυτό του 725 Τάγμα Μηχανικού (ΤΜΧ) και διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για το επιτελείο της Μονάδας
Η ιστορία και το έργο της Μονάδας γίνεται εύκολα αντιληπτό στον επισκέπτη με μια μικρή ξενάγηση στο Μουσείο, όπου επιλεγμένα εκθέματα οδηγούν τη σκέψη στη δραστηριότητα της για διάστημα πλέον των πενήντα χρόνων.
Η αίθουσα εκπαίδευσης, που φέρει το όνομα του ΕΜΘ Επχία (ΜΧ) Ξενάκη Ευάγγελου, οδηγεί τους εκπαιδευόμενους πιο γρήγορα στην κατανόηση του αντικείμενου του ναρκοπολέμου και καταστροφών. Όμως, σημαντικότερο εκπαιδευτικό έργο επιτελούν οι ανοιχτές εγκαταστάσεις στους υπαίθριους χώρους, όπου εκεί γαλουχούνται αλλά και επανεκπαιδεύονται οι ναρκαλιεύτες, ώστε να εξοικειώνονται με τις συνθήκες του εδάφους.
Η ανάγκη εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες δίνει ιδιαίτερη σημασία στο στίβο τυφλής εντόπισης, όπου ο χειρισμός ναρκών και εκρηκτικών μηχανισμών με την αφή, δίνουν τη διάσταση του πραγματικού κινδύνου σε νεότερους αλλά και παλιούς ναρκαλιευτές.
Σε περίοπτη θέση, στο χώρο αναφοράς της Μονάδας, βρίσκεται το μνημείο πεσόντων ναρκαλιευτών. Το μικρό καντήλι μου μένει άσβηστο χρόνια τώρα, θυμίζει στο προσωπικό του ΤΕΝΞ ότι, η ενασχόληση καθημερινά με τον κίνδυνο προσέφερε θυσία στο κοινωνικό σύνολο μέχρι σήμερα έχουν φονευθεί 31 ναρκαλιευτές (19 στρατιωτικοί, 12 υπάλληλοι).– Τραυματιστεί 17 ναρκαλιευτές (16 στρατιωτικοί, 1 υπάλληλος).– Εκκαθαριστεί 153.610 στρέμματα.– Αρθεί 420.000 νάρκες και 855.000 πυρομαχικά πάσης φύσεως.
Πέραν των παραπάνω ενα ιδιαίτερο σημείο που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος είναι οι εγκαταστάσεις των στρατιωτικών σκύλων ανίχνευσης ναρκών – ΕΥ, όπου οκτώ σκυλιά διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διαβίωσης και διαφρόντισης αλλά και ειδικό στίβο εκπαίδευσης. Εκεί, ισχυροποιείται ο δεσμός ζωών και συνοδών ναρκαλιευτών, ώστε ως μία ομάδα να παρέχουν γρήγορη και αξιόπιστη έρευνα Ν/Π και Υ/Χ.
Έρευνα- Εκκαθάριση στο χωριό Μαρίνα Φλώρινας από το ΤΕΝΞ. Η Ομάδα Ναρκοπεδίου του ΤΕΝΞ κατόπιν εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης με ημερομηνία έναρξης την 8 Μαΐου 2014, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, έχει εντοπίσει 2.875 βλήματα πυροβολικού 65χιλ. του Α’ ΠΠ γαλλικής προέλευσης. (ΓΕΣ)
«Περισσότερος ιδρώτας στην εκπαίδευση, λιγότερος κίνδυνος στο πεδίο»…
Η δουλειά του ναρκαλιευτή είναι μοναχική. Το αντικείμενο του καθημερινά δεν είναι η διεκπεραίωση… Τον περιμένουν κατασκευάσματα έτοιμα να σκορπίσουν τη θλίψη και το θάνατο. Γι’ αυτό πρέπει να ξέρει, να είναι εκεί με το σώμα, τη σκέψη, αλλά και τις γνώσεις του.
Η εκπαίδευση της Μονάδας αποσκοπεί να δώσει στο ναρκαλιευτή όλες τις διαστάσεις της αποστολής του: ψυχική δύναμη, σωματική ικανότητα, γνώση μέσων και υλικών και κυρίως τρόπους χειρισμού των ναρκών και εκρηκτικών μηχανισμών που θα συναντήσει στο έδαφος, σε συνδυασμό με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρεί.
Μια Μονάδα, μια αποστολή με σπουδαίο κοινωνικό έργο…
Η διαδρομή στο έργο του ΤΕΝΞ συναντά παντού και πάντοτε την ελληνική κοινωνία. Κάθε κατηγορία πληθυσμού και οι Διοικητικές αρχές της περιφέρειας της χώρας μας παραλαμβάνουν μετά τον ναρκαλιευτή εκτάσεις για χρήση και εκμετάλλευση. Η πολυσχιδής δραστηριότητα της Μονάδας αναφέρεται σε πολλά επίπεδα, εντός και εκτός συνόρων. Η προσπάθεια γραπτής αποτύπωσης του έργου μοιάζει φτωχή μπροστά στο κοινωνικό όφελος. Είναι δύσκολο να περιγραφεί το μέγεθος της προσφοράς που ξεπερνά κατά πολύ το αντίστοιχο άλλων Μονάδων η Υπηρεσιών των Ε.Δ.
Απο τη δημιουργία της η Μονάδα είχε πάντοτε την αποκλειστική ευθύνη για την εκκαθάριση των ναρκοπεδίων και των ύποπτων χώρων σ’ όλη την ελληνική επικράτεια. Πέραν αυτού όμως και μέχρι το 1986, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αντιμετώπιζε τις απειλές απο βομβιστικές επιθέσεις (κυβερνητικοί στόχοι κ.λπ.).
Η αρμοδιότητα αυτή πλέον παραχωρήθηκε στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), όμως παρέμεινε η ευθύνη για χώρους στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Απειλές σε τέτοιους χώρους, όπου συμμετέχει η πολιτειακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, καθώς και ξένες πολιτικές ή στρατιωτικές αντιπροσωπίες αντιμετωπίζονται απο το ΤΕΝΞ. Ειδικότερα η Ομάδα Σκύλων διακριτικά ερευνά και κλειστούς χώρους παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες ασφαλείας.
Στο διάβα των τελευταίων δεκαετιών αποναρκοθετήθηκαν ολα τα Ν/Π της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου ενώ συστηματικά πραγματοποιούνται επανέρευνες σε ύποπτους χώρους της περιοχής, ώστε αυτά να αποδοθούν οριστικά στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Η συνεχής δράση της Μονάδας φτάνει στο κατώφλι του 21ου αιώνα με σημαντικές αποστολές να διευρύνουν το ήδη πλούσιο έργο της. Η προετοιμασία και τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 υποστηρίχθηκε απο τμήμα 75 ανδρών του ΤΕΝΞ το οποίο διενήργησε την έρευνα και το LOCK DOWN όλων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για την παραλαβή τους απο αθλητές και παράγοντες ξένων αποστολών, χωρίς τον κίνδυνο συμβατικών ή ασύμμετρων απειλών. Όμως και στη διάρκεια των Αγώνων και σε 24ώρη βάση το τμήμα αυτό διενήργησε πλήθος ερευνών, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ή κώλυμα στη μεγάλη αυτή εθνική δραστηριότητα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προβολή της χώρας.
Σήμερα ή χώρα μας πιστή στα ανθρώπινα ιδεώδη και στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της ελληνικής παράδοσης συμμετέχει στην υλοποίηση της Συνθήκης της Οττάβα, η οποία προβλέπει την αφαίρεση και καταστροφή όλων των Κ/Π ναρκών. Το έργο δύσκολο δεδομένου ότι τα σύνορα στον Έβρο ποταμού περιέχουν πολλά ενεργά ναρκοπέδια, ενώ οι συμβατικές καταληκτικές ημερομηνίες της Συνθήκης αφήνουν περιθώριο μόνο 10 ε΄των στην χώρα μας για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της. Εν τούτοις απο το Μάρτιο 2004, ημερομηνία έναρξης της Συνθήκης και σε διάστημα 32 μηνών το ΤΕΝΞ κατάφερε να αποναρκοθετήσει το 53% των ναρκοπεδίων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης αυτής της αποστολής πολύ νωρίτερα απο τη συμβατική υποχρέωση (2014).

Πηγή:newsonly.gr ,Τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό Στρατού Ξηράς: “ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση”Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Μηχανικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.