Ads Top

Συσκέψεις και αυτοψίες για το έργο του Τ.Α.Ρ.

Του Φώτη Κουτσαμπάρη

Σε στενή παρακολούθηση έχει τεθεί το έργο της εγκατάστασης του Διαδρατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Τ.Α.Ρ. (Trans Adriatic Pipeline – T.A.P.), στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
Κρίσιμο ζήτημα στα πλαίσια της κατασκευής του έργου αποτελεί η διαχείριση των προϊόντων της εκσκαφής (μπαζών – στερεών ή διαφόρων αποβλήτων), η οποία πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, καθώς και η προστασία των εκτάσεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικού κάλλους. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί τακτικές αυτοψίες στα σημεία από τα οποία διέρχεται ο αγωγός, ενώ από τον Δεκέμβριο ξεκίνησαν οι συσκέψεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη με τους αναδόχους του έργου και αντικείμενο τον σχεδιασμό προστασίας. Η Trans Adriatic Pipeline AG Greece, πάντως, διαβεβαιώνει στη “ΜτΚ” ότι η διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ωστόσο, κατατέθηκε μόλις πριν τρεις ημέρες, ενώ η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύτηκε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να γνωστοποιήσει και τη σύμβαση που θα υπογράψει με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. “Έγινε αυτοψία την Τρίτη από κλιμάκιο στα Διαβατά, την Κριθιά και το Ωραιόκαστρο. Δεν ξεκίνησε ακόμη η εκσκαφή, αλλά έχουν στρωθεί οι σωλήνες στα σημεία διέλευσης. Την ίδια ημέρα κατατέθηκε το σχέδιο διαχείρισης, στο οποίο αναφέρεται σε ποιες περιοχές θα γινει το όρυγμα, τι βάθος θα έχει κλπ και τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί και η σύμβαση”, αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Γιουτίκας. “Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο και οι περιβαλλοντικοί όροι πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια. Όπως επιβάλλουμε σε μικρούς ιδιώτες να διαχειριστούν τα προϊόντα εκσκαφής με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι γίνεται και σε ένα έργο μεγάλης κλίμακας, όπως ο Τ.Α.Ρ. Εκτιμώ ότι όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν όπως πρέπει, έχουμε πολύ θετικά δείγματα και από τον κύριο του έργου και από τους αναδόχους εργολάβους ”, τονίζει ο κ. Γιουτίκας.
Από τον Δεκέμβριο έχουν γίνει δύο συσκέψεις στο γραφείο του αρμόδιου αντιπεριφεριάρχη κατά τις οποίες επισημάνθηκε η τήρηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και ζητήθηκε το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και η σύμβαση με πιστοποιημένο σύστημα. Σημειώνεται, ότι οι εργολάβοι πριν κατασκευάσουν ένα έργο πρέπει να καταθέσουν στον φορέα παρακολούθησης μια σύμβαση με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ανακύκλωση των μπαζών που θα παράξουν. “Έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη ΑΕΠΟ του έργου. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών (προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν, μπάζα κλπ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία”, απαντά η κ. Κατερίνα Μουζουράκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Ελλάδος του Τ.Α.Ρ. Η ίδια αναφέρει ότι οι προκαταρκτικές εργασίες κατασκευής στην Κεντρική Μακεδονία έχουν ξεκινήσει από το Νοέμβριο 2016, από τις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Θεσσαλονίκης και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπεται στην 5.3.2 πρόβλεψη της ΑΕΠΟ του έργου που εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος. Το σχέδιο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις εξής απαιτήσεις: 1. Προεκτίμηση είδους και ποσότητας αποβλήτων, για κάθε επικείμενο στάδιο κατασκευής. 2. Απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διαχείριση καθενός από τα είδη αποβλήτων που θα προκύψουν στο στάδιο κατασκευής. 3. Διαθέσιμες λύσεις για τη διαχείριση του καθενός από τα είδη αποβλήτων και τεκμηρίωση της συμμόρφωσης της κάθε λύσης με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, στη διάταξη 5.3.5. ορίζεται ότι “τα υλικά εκσαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων και επανεπιχώσεων του έργου, μπορούν να διατεθούν μόνο σε νόμιμους προς τούτο χώρους διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόθεση των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σε θέσεις που επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων”.

Ο αγωγός Τ.Α.Ρ. στην Ελλάδα

Ο αγωγός T.A.P. θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II του Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο μήκους περίπου 878 χλμ. αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και θα διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά, στη Nότιo Ιταλία. Στην Ελλάδα εκτείνεται, υπογείως, σε μήκος 543 περίπου χλμ, από την περιοχή των Κήπων, Έβρου προς τη Νέα Μεσημβρία νομού Θεσσαλονίκης και φτάνει στα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή Ιεροπηγής Καστοριάς. Στην Κεντρική Μακεδονία διέρχεται από τους νομούς Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας.
Ο αγωγός θα είναι χαλύβδινος (συγκολλημένοι σωλήνες των 12 – 18 μ.) με επικάλυψη πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας. Έχει σχεδιαστεί με διάμετρο 48 ιντσών (122 cm) και πίεση 95 barg και θα εγκατασταθεί υπογείως με ελάχιστη επικάλυψη εδάφους ενός μέτρου. Ο Τ.Α.Ρ. θα μεταφέρει αρχικά (1η φάση λειτουργίας) 10 δις. κυβικά μέτρα (κ.μ.) φυσικού αερίου τον χρόνο. Οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις και τα κυριότερα συνοδά έργα του αγωγού που προβλέπονται, όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ είναι: Σταθμός Συμπίεσης στην ευρύτερη περιοχή των Κήπων Έβρου, με δυναμικότητα περίπου 30 – 45 MW, (2 συμπιεστές των 15 MW σε λειτουργία και ένας εφεδρικός). Μετρητικός Σταθμός στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σταθμός Συμπίεσης στην ευρύτερη περιοχή νότια της πόλης των Σερρών, ο οποίος θα εγκατασταθεί κατά τη 2η φάση λειτουργίας του έργου. Ξεστροπαγίδες σε κάθε σταθμό συμπίεσης. Είκοσι δύο (22) βανοστάσια περίπου (ανά 30 χλμ κατά μήκος του αγωγού).
Στην κατασκευή του τμήματος του αγωγού, που θα διέρχεται από την Ελλάδα θα χρησιμοποιηθούν περίπου 32.000 σωληναγωγοί. Οι χερσαίοι σωληναγωγοί κατασκευάζονται από την ελληνική εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου (495χλμ.) και από τη γερμανική εταιρεία Salzgitter Mannesmann International GmbH (270 χλμ.), που κατασκευάζει και τις γωνίες θερμής έλασης. Ο κεντρικός σταθμός διαλογής Θεσσαλονίκης έχει έκταση περίπου 90.000 τ.μ. και ο κεντρικός σταθμός διαλογής Καβάλας έχει έκταση περίπου 80.000 τ.μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.